Krachtige aanpak verzekeringsfraude

Verbond, ZN, de politie en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude. Het doel: een krachtige landelijke bestrijding van verzekeringsfraude door de branche en de overheid. De intensivering van de onderlinge samenwerking richt zich op de bestrijding van verzekeringsfraude in brede zin, dus zowel voor schade-, levens- als zorgverzekeringen. Namens de politie is de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland belast met de opsporing van verzekeringsfraude.

De vier partijen willen beter zicht krijgen op de aard en omvang van de verzekeringsfraude door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren. Daardoor kunnen de juiste preventieve maatregelen genomen worden en kan fraude beter worden opgespoord. Ook vergroot het convenant de pakkans, wat tevens (mogelijke) plegers van verzekeringsfraude zal ontmoedigen. Daarnaast gaan de partijen een integrale aanpak ontwikkelen die bestaat uit preventie, opsporing en civiel- en strafrechtelijke afhandeling. Preventie en detectie staan in de aanpak voorop. Daarbij handelen verzekeraars lichte fraudegevallen civielrechtelijk af en vindt in beginsel strafrechtelijke afhandeling plaats in zware fraudegevallen. Het proces van informatie-uitwisseling, aangiftes en strafrechtelijke afdoening zal verder worden gestroomlijnd.

Verzekeringsfraude kost een gezin op jaarbasis gemiddeld 150 euro aan extra verzekeringspremies. Op jaarbasis leidt fraude met schadeverzekeringen tot een kostenpost van ongeveer 900 miljoen euro. Dit is ongeveer 15 procent op het totale schadebedrag van 6 miljard euro. Ongeveer 10 procent van het aantal schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt.

GEEN REACTIES