Kopen wordt voor veel huurders goedkoper dan huren

De door het kabinet aangekondige maatregelen betekenen een goede impuls voor de koopmarkt van woningen. De maandlasten van huurders dalen fors als zij een huis gaan kopen.

Het nieuws dat het kabinet toch dit jaar al een huurverhoging van inflatie + 5 procent wil doorvoeren voor huurders met een inkomen boven de EUR 43.000, biedt kansen voor huurders en is goed voor de woningmarkt in zijn geheel. Voor huurders uit deze groep kan het kopen van hun eigen huurwoning of een andere koopwoning interessant zijn. De netto maandlasten bij koop kunnen namelijk flink lager zijn dan wanneer ze hetzelfde huis blijven huren.

Voor een andere groep huurders is de nieuwe Europese wetgeving van belang. Huishoudens met een inkomen boven EUR 33.614 (huur tot EUR 652,52) komen niet langer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een corporatie moet 90 procent van de huizen die vrijkomen toewijzen aan mensen onder deze inkomensgrens. Ook deze maatregel voorkomt het scheefwonen in Nederland en is per 1 januari 2011 van kracht.

Naast bovengenoemde maatregelen krijgen steeds meer huurders de mogelijkheid hun woning tegen een redelijke prijs te kopen. Hierdoor komen veel huurders voor de vraag te staan; kopen of huren?

Bas Millenaar, directeur De Hypotheker: "Huurders hebben vaak koudwatervrees om te gaan kopen. Maar een goede uitleg over wat de maatregelen voor hen betekenen en wat de mogelijkheden zijn voor het kopen van een woning zal huurders veel duidelijkheid bieden. Wij zien nu al dat veel huurders willen weten waar ze aan toe zijn. 46% van onze bezoekers in de vestigingen zijn huurders die bezig zijn met deze vraag." Oproep aan corporaties

De Hypotheker is blij met de voortvarendheid van Minister Donner, die aangegeven heeft er alles aan te doen de maatregel per 1 juli 2011 in te voeren, waardoor er een rechtvaardiger verdeling van de woningvoorraad wordt bereikt. Als meer huurders gaan kopen dan bevordert dat de doorstroming op de woningmarkt en het eigenwoningbezit. Het succes van deze maatregelen tegen het scheefwonen is echter voor het belangrijkste deel afhankelijk van woningcorporaties en financiële dienstverleners meent

De Hypotheker. Millenaar: "Corporaties moeten hun huurders goed informeren over de nieuwe regels. Voor een grote groep huurders is er een prachtige kans hun huurhuis of een andere woning te kopen waarmee de maandlasten flink kunnen dalen. Maar een kans kan door halve voorlichting opeens ook als ‘eng of risicovol’ worden gevoeld. Goed financieel advies is daarbij van belang om onnodige koopangst weg te nemen. Als corporaties en financiële dienstverleners de krachten bundelen dan zal de maatregel het gewenste effect hebben. " De Hypotheker wordt al door woningcorporaties gevraagd om voorlichtingsavonden te ondersteunen met financieel advies. De verwachting is dat dit sterk toe zal nemen.

GEEN REACTIES