Koopkrachtverlies en hogere premies door nieuwe pensioenwetgeving

De koopkracht van gepensioneerden daalt de komende tien jaar gemiddeld met nog eens 5% door de nieuwe pensioenwetgeving. Bij pensioenfondsen met een jong deelnemersbestand of een defensief beleggingsbeleid kan dit zelfs oplopen tot 10%. Dat concludeert Aon Hewitt.

 

Vooruitlopend op de resultaten van een studie die Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid instelde, onderzocht Aon Hewitt de effecten van twee recente wijzigingen in de pensioenwetgeving: het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en de gewijzigde rekenrente voor pensioenfondsen (UFR), die sinds juli van toepassing is.

Premiestijging

Het effect op de pensioenpremies is sterk afhankelijk van de manier waarop pensioenfondsen hun premies berekenen. Bij fondsen die een kostendekkende premie berekenen, stijgen de premies op korte termijn het meest: 10 tot 12%. Voor fondsen met jonge deelnemers kan de stijging zelfs oplopen tot meer dan 20%.

Fondsen die er voor kiezen de premie te dempen op basis van de gemiddelde rente krijgen op de langere termijn met een premiestijging van 30% te maken. Door het nFTK en de nieuwe UFR-methodiek zal de premie met meer dan 20% extra stijgen.

De meeste pensioenfondsen passen premiedemping toe op basis van verwacht fondsrendement. Bij die fondsen zal de premiestijging in het algemeen lager zijn. Maar bij fondsen die minder beleggingsrisico nemen, zullen de premies zonder versobering van de pensioenregeling echter stijgen met dubbele cijfers. Een rentestijging kan de pijn voor fondsen en deelnemers enigszins verzachten.

 

 

Indexatie blijft langer uit

Naast een premiestijging voorziet Aon langer uitstel van een verhoging van de opgebouwde pensioenen. De nieuwe rekenrente leidde al tot lagere dekkingsgraden. Bovendien mogen pensioenfondsen onder het nFTK pas later met indexeren beginnen. Gepensioneerden voelen het extra koopkrachtverlies direct in hun portemonnee; werknemers pas nadat zij met pensioen zijn gegaan.

Bron: Aon Hewitt

GEEN REACTIES