KKV-verzekeraars scoren beter bij toetsing zelfregulering

Driekwart van de verzekeraars voldoet geheel aan de gestelde eisen van zelfregulering. Bij keurmerkverzekeraars ligt dat percentage op bijna honderd.

De Stichting toetsing verzekeraars toetst jaarlijks bij de leden van het Verbond van Verzekeraars de naleving van de zelfregulering. Dit gebeurt door middel van een Self Assessment (SA).

Iets meer dan de helft (75 van de 148) van de leden van het Verbond heeft bij het invullen van de vragenlijst bij een of meerdere vragen aangegeven dat zij op dat moment nog niet voldoen aan de zelfregulering, maar dit wel voor 1 februari 2011 zullen realiseren. Hiervan heeft ruim driekwart (59 van de 75) vervolgens voor medio februari aangegeven dat inmiddels aan het betreffende onderdeel van de zelfregulering wordt voldaan. Bijna driekwart (109 van de 148) van de leden van het Verbond voldoet thans aan alle getoetste onderdelen van de zelfregulering. Er zijn 39 leden van het Verbond die nu op een of meerdere onderdelen van de zelfregulering niet voldoen. Dat is 26% van de ingevulde vragenlijsten.

De zelfregulering waarbij het meest wordt aangeven dat hieraan niet wordt voldaan zijn de Gedragscode verwerking persoonsgegevens (14%), Fraudeprotocol (10%) en de Bedrijfsregeling Brandregres (10 – 11%).

De conclusie is dat de toets op de naleving van de zelfregulering zinvol is. 40% van de leden van het Verbond die de vragenlijst hebben ingevuld zijn zich door het SA ervan bewust geworden dat zij niet voldoen aan een of enkele onderdelen van de zelfregulering en hebben dit voor 1 februari 2011 aangepast. De werking van de zelfregulering is daarmee gereactiveerd.

Wel moet worden geconstateerd dat de naleving van de zelfregulering nog niet volledig is, ook bij gedragscodes die al langer gelden. Per code is de compliance heel behoorlijk, maar van alle leden is er een kwart dat op een of meerdere onderdelen van de gedragscodes niet voldoet. Overigens springen de verzekeraars die intussen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben verworven er positief uit met een –bijna- 100% positieve score.

Het selfassessment is door alle leden van het Verbond ingevuld op één na. De Laatste Eer heeft voor die eer bedankt.

Vervond tevreden

Het Verbond toonde zich te vreden over de uitkomst. Algemeen directeur Richard Weurding: “De toetsing op zelfregulering en de publicatie van de bevindingen passen bij het vernieuwingsproces van de branche. Wij stellen ons bewust kwetsbaar op. En het laat zien dat verzekeraars hun zelfregulering serieus nemen. Ik ben positief over de uitkomsten. Voor de verzekeraars die nu nog niet aantoonbaar aan de eisen voldoen, is er werk aan de winkel. Maar ik verwacht dat zij bij de volgende jaarrapportage posi-tief scoren op alle gestelde eisen van zelfregulering. Ook het Verbond neemt zijn verantwoordelijk-heid en gaat bijeenkomsten organiseren om de toepassing en naleving van gedragscodes en bedrijfsregelingen verder te stimuleren.”

De toetsing op de naleving van de zelfregulering leverde ook enkele leerpunten op voor het Verbond, opsteller van de 42 gedragscodes en bedrijfsregelingen. Een aantal codes bevat open normen. Deze zijn moeilijk te documenteren, zoals bij het Fraudeprotocol. Deze zal om die reden ook worden aangepast en verduidelijkt.

GEEN REACTIES