Keurmerk verzekeraars volslagen onbekend bij publiek

Slechts vier procent van de consumenten kent het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en 40% vindt van belang dat de verzekeraar het keurmerk heeft.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van de Stichting Toetsing Verzekeraars. Het jaarverslag 2012 meldt:

  • Vier procent van de consumenten kent het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk roept positieve associaties op.
  • Vier van de tien consumenten vindt het van groot tot doorslaggevend belang dat een verzekeraar het Keurmerk heeft.
  •  Eén op de zeven consumenten is bereid om extra te betalen voor het Keurmerk.
  • Consumenten zien heldere en duidelijke voorlichting als meest belangrijke norm, gevolgd door de norm helder en begrijpelijk taalgebruik in folders, brieven en brochures.
  • Iets meer dan de helft van de consumenten krijgt meer vertrouwen in verzekeraars door het Keurmerk.

De stichting heeft in 2012 ook deelgenomen aan de Keurmerkenmonitor van Keala Research.

Enige resultaten:

  • De geholpen naamsbekendheid van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is zes procent.
  • Volgens de respondenten zegt het Keurmerk Klantgericht Verzekeren dat een verzekeraar heldere en eerlijke voorlichting geeft over de verzekering en dat de verzekeraar betrouwbaar is.
  • Van de respondenten vindt 63% een keurmerk belangrijk als het gaat om financiële producten of diensten. Dat is substantieel meer dan het gemiddelde van 38% bij de aankoop van andere producten of diensten.

Er zal dus nog veel moeten gebeuren om het keurmerk bij een breed publiek bekend te krijgen.

Vooralsnog weegt die niet op tegen de kennelijk grote inspanningen die verzekeraars moeten verrichten om het keurmerk te krijgen of te behouden.

Uit het jaarverslag blijkt namelijk dat niet alle verzekeraars vlekkeloos de keuringen doorlopen. Vooral de eerste periodieke beoordeling pakt vaak onvoldoende uit. In deze beoordeling toetst de stichting of de keurmerkeisen in de praktijk goed werken. Directeur Ron van Kesteren: “In 2012 hebben wij 7 startbeoordelingen gedaan en 28 periodieke beoordelingen. Van de 28 periodieke beoordelingen waren er 19 niet goed genoeg.” Dat betekent dat de verzekeraar een herbeoordeling moet doorlopen om het Keurmerk te behouden. Hij moet dan binnen 6 maanden alsnog aantonen dat hij aan alle normen voldoet. Kan hij dit niet, dan verliest de verzekeraar het Keurmerk. De stichting maakt dit openbaar.

In 2012 heeft de stichting 12 herbeoordelingen afgerond. Alle verzekeraars hebben deze beoordeling gehaald.

Vanaf dit jaar maakt de stichting geen onderscheid meer tussen de eerste beoordeling en de periodieke beoordelingen. Dat betekent dat er bij de toetredingsprocedure van een nieuwe verzekeraar meteen wordt getoetst of alle normen ook in de praktijk voldoende effect hebben.

GEEN REACTIES