Kansen voor duurzame levensverzekeraar

Het intermediair ziet kansen voor een levensverzekeraar die concreet invulling weet te geven aan het thema duurzaam ondernemen, blijkt uit onderzoek van Ergo.

In de periode van 11 tot en met 25 februari 2011 is het intermediair uitgenodigd om aan een digitaal onderzoek deel te nemen. 774 Intermediairs gaven hier gehoor aan. Hiervan adviseerden er 677 ook levensverzekeringen.

Aan de respondenten is gevraagd zichzelf een schoolcijfer te geven voor de aandacht die binnen de eigen onderneming wordt gegeven aan duurzaam ondernemen. Gemiddeld gaven de respondenten zichzelf het cijfer 6,5. Van de respondenten gaf 18% zichzelf een 5 of lager. Daarentegen gaf 21% van de respondenten zichzelf een 8 of hoger. Gevraagd naar de wijze waarop men invulling geeft aan dit thema blijkt dit vooral te gebeuren via het beperken van het papiergebruik, investeringen in energiezuinige apparaten en scheiding van afval.

Voorkeur van klanten

De respondenten denken dat gemiddeld 19,4% van hun klanten in hun keuze voor leveranciers in relevante mate laat meewegen in welke mate de leverancier aandacht geeft voor het onderwerp duurzaamheid.

In Nederland zijn Triodosbank en ASN Bank aanbieders die met succes een groep consumenten bedienen die extra waarde hecht aan instellingen die duurzaam ondernemen. Aan de respondenten is gevraagd of een dergelijke positie ook te verwerven is voor een levensverzekeringsmaatschappij. Van hen geeft 51% aan dit kansrijk te achten. Echter, onder de conditie dat het rendement en de voorwaarden van deze levensverzekeraar gelijkwaardig zijn aan die van de andere aanbieders. De ‘geitenwollen sokken’ voorbij

“Duurzaam ondernemen is het niveau van de ‘geitenwollen sokken’ voorbij” aldus algemeen directeur Theo Oskam. ERGO investeert bijvoorbeeld miljarden in alternatieve energie. Ik ben ervan overtuigd dat in Nederland ruimte is voor een levensverzekeringsmaatschappij die zich nadrukkelijk richt op duurzaam ondernemen. De groep klanten én adviseurs die verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze aarde wil nemen zal in de komende jaren alleen maar groeien. Onze doelstelling om daarbij duurzame aanvullende pensioen- voorzieningen te leveren past daar zeer goed bij”.

GEEN REACTIES