Kamp op de bres voor AOV-verzekeraars

Minister Kamp doorbreekt met zijn antwoord op Kamervragen de negatieve publiciteit rond AOV-verzekeringen.

“De stelling dat er sprake zou zijn van een teleurstellende kwaliteit van veel AOV’en ligt een stuk genuanceerder”, houdt hij de vragenstellers Mariëtte Hamer en Ed Groot (beiden PvdA) voor.

Aanleiding voor de Kamervragen was het AFM-rapport met betrekking tot het uitkeringsgedrag van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Daar bleek niets mee mis te zijn, maar de toezichthouder maakte een aantal opmerkingen over de advisering van AOV’s, de hoogte van de provisies en ook over sommige budget-varianten.

Die opmerkingen zijn een eigen leven gaan leiden en hebben geleid tot negatieve publiciteit. De vragenstellers vroegen dan ook naar de opvatting van de minister “over de door de AFM geconstateerde teleurstellende kwaliteit van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen”. Kamp is daar duidelijk over: op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen valt weinig aan te merken, met één uitzondering, de ‘critical illness-polissen’, die “alleen dekking bieden bij ernstige ziekten, maar tegelijkertijd bepaalde andere ernstige ziekten toch uitsluiten”

Zijn conclusie is dat de private markt een ruime keuze biedt van verschillende producten, met een verschillende prijs. “Hierbij is sprake van maatwerk en goede informatievoorziening en advisering is dan ook van essentieel belang. Verzekeraars hebben de afgelopen periode al stappen gezet om klanten te helpen bij het maken van een bewuste keuze, zoals de invoering van productwijzers en een website voor ZZP’ers. Daar er een enorme variëteit in aanbod is van verschillende AOV-producten door verschillende verzekeraars, zie ik geen aanleiding om uitspraken te doen over de kwaliteit en de prijs van deze producten.”

GEEN REACTIES