Kamp: AFM mag disclaimer op UPO verbieden

De AFM mag een disclaimer op de UPO verbieden, blijkt uit het antwoord van minister Kamp op vragen van Roos Vermeij (PvdA). Hij verwijst naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Zie het artikel ‘Rechter houdt geen rekening met voorbehoudclausule op UPO’.

Kamp deelt de mening dat het zeer belangrijk is dat mensen moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens op hun UPO. "Alleen op grond van goede informatie kunnen mensen een financiële planning maken met betrekking tot hun inkomen bij ouderdom. In de praktijk is het echter niet mogelijk incidentele fouten uit te sluiten. Van belang is dan dat deze op korte termijn worden hersteld." "AFM heeft als toezichthouder op het verstrekken van juiste informatie over pensioenen, aangegeven geen disclaimer toe te staan in het UPO die de boodschap uitdraagt dat geen rechten ontleend kunnen worden aan de gegevens zoals opgenomen in het UPO. Ik ben het daar mee eens omdat de inhoud van een dergelijk algemeen geformuleerd voorbehoud feitelijk onjuist is, zoals ook blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 3 september 2010. In deze zaak had de later in pensioenoverzichten opgenomen disclaimer geen effect.

Ik zie geen reden tot het nemen van stappen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid."

GEEN REACTIES