Jamie Hilgersom: Omzetting hypotheken onder onredelijke tijdsdruk

De AFM moet ingrijpen want niet verwacht kan worden dat aan alle relaties een juist, volledig en passend advies kan worden gegeven.

Deze oproep komt van Jamie Hilgersom FFP, eigenaar van HFAP, Hilgersom Financieel Advies en Planning op de LinkedIn-discussiegroep AFM Marktdiscussies.

“Gezien het feit dat minister Blok heeft aangegeven dat er rust moet komen op de hypotheekmarkt meent hij dat het verstandig is om de geboden termijn voor omzettingen van Box III-polissen naar Box I-polissen en omzettingen hypotheken niet verder te verlengen. De geboden termijn zou derhalve voldoende zijn. Er is ingezien dat de eerdere termijn niet redelijk was en niet lang genoeg. Vlak voor de jaarwisseling werd extra tijd geboden: 3 maanden. Ik vraag me af of er toen rekening is gehouden met de verwerkingstermijn bij geldverstrekkers en verzekeraars. Voor Box I clausulering / aantekening is hier nu duidelijkheid over geboden”, stelt Hilgersom.

“Niet duidelijk is of aangevraagde omzettingsoffertes (hypotheek met SEW) ook tijdig zijn wanneer deze zijn aangevraagd voor 01-04-2013. Slordig… !!”

Adviesaansprakelijkheid

“Het is geenszins redelijk om van de op de markt actieve, integere, klantgerichte, deskundige, professionele, vakbekwame, relatiebewuste, klant-in-het-belang-stellende adviseur of planner te kunnen verwachten dat er aan alle relaties een juist en volledig en passend advies volgens de Wft-normen kan worden gegeven.

Dit levert een duidelijk issue op. Tot in welke mate is de AFM van mening dat een adviseur aansprakelijk kan worden gesteld voor niet gegeven adviezen / foutief gegeven adviezen onder onredelijke tijdsdruk?

Indien het klantbelang centraal staat moet worden gekeken naar het zorgvuldigheidsbeginsel en naar redelijkheid.

De AFM zou zich voorstander moeten tonen van het verlengen van de termijn om omzettingen te realiseren tot uiterlijk 31-12-2013. Dit zou, gezien de hoeveelheid adviseurs en hoeveelheid lopende hypotheken, een redelijke termijn zijn.

Het maakt voor de schatkist niet uit of er een aflossingsvrije hypotheek of een bankspaarhypotheek is (hooguit Box III-heffing). De ervaring leert dat dit de meest voorkomende omzetting is. Gevolg is dat er meer zal worden afgelost.

Het is niet aannemelijk te veronderstellen dat na 01-04-2013 relaties dan maar gaan aflossen o.b.v. annuïteiten.

Na alle veranderingen qua beloning, organisatie, verdienmodel, opleidingseisen (waar ik allemaal achter sta), is het resultaat dat wij onze relaties niet goed van dienst kunnen zijn.”

Statement toezichthouder

“Een statement vanuit de toezichthouder die toeziet op en bevordering van eerlijke en transparante financiële markten nastreeft, is in deze passend. Het is immers niet eerlijk dat wij niet in staat worden gesteld om het klantbelang centraal te stellen vanwege onredelijke termijnen die er zijn geboden om een eventueel passende omzetting te bewerkstelligen.

Graag met spoed een reactie vanuit de AFM….!! Indien de AFM de termijn wel redelijk wordt bevonden, dan graag duidelijkheid (vooraf) omtrent hetgeen een dienstverlener heeft moeten ondernemen om aan zijn zorgplicht te hebben voldaan om toekomstige claims te voorkomen.

NB: ik merk op dat veel mensen het bijzonder onprettig vinden om over een belangrijke financiële keuze en impactvolle beslissing geen tijd geboden krijgen om na te denken. Kan dit nu echt in het klantbelang zijn??

Als Minister Blok rust wil bieden en zekerheid wil geven dan moet er juist tijd worden geboden aan adviseurs om alle relaties te kunnen benaderen en te adviseren. Immers, hoeveel mensen staan er nu onder water en hoeveel problemen kunnen er dan mogelijk worden voorkomen. Het is een investering vanuit de overheid, voor het geval kosten / budget voor de schatkist een argument mocht zijn om geen extra tijd te bieden.

Een uiting van de toezichthouder kan m.i. niet worden gezien als een politiek statement.”

GEEN REACTIES