Jaar- en reserveringsruimte 2011

Premies voor lijfrenten en bedragen betaald voor een lijfrentespaarrekening of -beleggingsrecht zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek, gelden vervolgens voor de hoogte van de premieaftrek, de volgende regels:

Betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend

De jaarruimte bedraagt in 2011 maximaal € 27.156 (2010: € 26.994).

De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 6.872 in 2011 (€ 6.831 in 2010).

Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2010 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, wordt het maximumbedrag  verhoogd tot € 13.571 (2010: € 13.490).

Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en premies van lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximaal aftrekbedrag.

De maximale premiegrondslag is voor 2011 € 159.741 (2010: € 158.788).

De in te bouwen AOW-franchise bij de berekening van de jaarruimte is € 11.631 (2010: € 11.561).

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaaruitkering € 20.602 (2010: € 20.479).

GEEN REACTIES