Inleg levensloop fors gedaald

In 2011 is de inleg op levenslooprekeningen het laagst sinds het begin van de regeling in 2006.

Werknemers hebben voor 786 miljoen euro ingelegd, 13 procent minder dan in 2010. De verminderde inleg is voor een deel te verklaren door de economische crisis: werknemers willen het geld niet vastzetten.

Ook bij andere levensverzekeringen is een forse krimp te zien als gevolg van de crisis: hierop is de levensloopregeling dus geen uitzondering. Ook ligt een mogelijke verklaring van de verminderde inleg in het feit dat vanaf 1 januari 2012 geen nieuwe levensloopregelingen meer worden afgesloten.. Daarnaast zal de aankondiging van de Vitaliteitsregeling per 1 januari 2013 debet zijn aan de dalende inleg. Mensen kunnen zich minder geroepen gevoeld hebben om in te leggen omdat zij wisten dat de regeling ging veranderen, maar nog geen duidelijkheid hadden wat die verandering inhield..

Meer tegoeden opgenomen

Terwijl de totale inleg op levensloopregelingen in 2011 het laagst is, zijn de opnamen met 271 miljoen euro vorig jaar verreweg het hoogst sinds de start van de regeling. Dat kan deels een gevolg zijn van het afschaffen van de levensloopregeling. Kleine tegoeden kunnen immers niet worden voortgezet en zijn daarom in 2011 verzilverd.
De aankondiging van de Vitaliteitsregeling heeft er vermoedelijk toe geleid dat in 2011 een lager aantal levensloopregelingen (rekeningen of verzekeringen) loopt. Het aantal regelingen is met vier procent gedaald naar 302.000.

Tegoed op levensloopregelingen gestegen

Ondanks de daling van de ingelegde bedragen en de stijging van de opnamen is het saldo van de levensloopregeling toch toegenomen, met 515 miljoen euro. Dit is minder dan het saldo in 2010 (679 miljoen euro). Hiermee is het tegoed op de levensloopregelingen eind 2011 gestegen tot ruim 4,6 miljard euro, een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het gemiddelde tegoed per rekening is verder toegenomen, van 13,1 duizend euro (2010) tot 15,4 duizend euro (2011). Eén reden is dat veelal kleine tegoeden zijn opgenomen. Een andere reden is dat veel deelnemers verder zijn gegaan met het opbouwen van hun tegoed. Als het tegoed op 1 januari 2012 namelijk voldoende hoog was, kon de levenslooprekening behouden blijven.

GEEN REACTIES