Hernieuwd pleidooi voor personenregister

Adfiz en de OvFD willen de klanten een beter inzicht geven in de kwaliteiten van de adviseur met wie zij zaken doen. De vergunning van de financieel dienstverlener biedt onvoldoende inzicht in de kwaliteiten, kennis, deskundigheid van de individuele medewerkers. Om die reden bepleiten zij een geïntegreerd openbaar Personenregister voor alle financieel adviseurs en bemiddelaars met klantcontact.

In haar Pensioenvisie stelde Adfiz al voor een Personenregister in te richten voor pensioenadviseurs, met het RPA register als basis. Ook nu zijn de verenigingen voor zelfregulering, maar wel met een wettelijke verankering.

Tuchtregeling

Adfiz en de OvFD willen bij het opzetten van dit register in de eerste plaats aandacht geven aan de adviseurs/bemiddelaars die adviseren in complexe producten, als hypotheken, pensioenen en levensverzekeringen. De inschrijving in een Personenregister mag niet vrijblijvend zijn.
De verenigingen pleiten voor een Tuchtregeling binnen het register, die disciplinaire maatregelen tegen adviseurs die in strijd met wet- en regelgeving of het klantbelang handelen mogelijk maakt. Adviseurs, die (herhaald) in de fout gaan, moeten uiteindelijk en in alle openheid uit het register worden geschrapt en het werken in de financiële dienstverlening onmogelijk worden gemaakt. Adfiz en de OvFD pleiten voor een wettelijke verankering, zoals deze ook vorm is gegeven voor de verplichte aansluiting bij het klachteninstituut: áls er een dergelijk register is dan moeten alle adviseurs van financiële dienstverleners, intermediairs, banken en direct writers, zich daarin laten opnemen. Zij roepen alle betrokken partijen, waaronder consumentenorganisaties, op om gezamenlijk te komen tot de oprichting van een Personenregister. Beide brancheorganisaties zijn ervan overtuigd dat een dergelijk register bijdraagt aan een beter inzicht bij de klant.

GEEN REACTIES