H-J van Nunen: Houd advieskosten buiten financieringsnorm

Houd het hypotheekadvies altijd financierbaar en tel die kosten die niet mee in de loan to value-norm.

Dit pleidooi hield Harrie-Jan van Nunen van De Financiële Makelaar tijdens het SEH-congres.

“Zeker als straks niet méér geleend mag worden dan 100% van de woningwaarde wordt het volgens de huidige regels onmogelijk om de advieskosten in de financiering mee te nemen. Daardoor wordt een groot deel van de consumenten gedwongen tot execution only.”

Omdat dat ook maatschappelijk gezien een ongewenste ontwikkeling is, zouden de ad advieskosten bovenop de woonnorm meegefinancierd moeten worden.

Van Nunen kan zich voorstellen dat de advieskosten meegefinancierd worden “desnoods in de vorm van een versnelde aflossing in bijvoorbeeld vijf jaar”.

Het voorstel verdient zonder meer een positieve benadering: Hierdoor blijft hypotheekadvies bereikbaar voor vrijwel alle consumenten en speelt niet de vraag of sprake is van consumptief krediet.

Daar komt bij dat de grootte van het gemiddeld adviesbedrag geen reëel gevaar vormt voor overkreditering.

GEEN REACTIES