Gespreide betaling directe beloning mag zonder vergunning

Gespreide betaling over max. 2 jaar mag mits geen kosten en rente in rekening worden gebracht. Korting op directe betaling mag natuurlijk wel.

Als de advies- en distributiekosten door de klant gespreid worden betaald over een periode langer dan drie maanden is van consumptief krediet. De intermediair moet dan over een kredietvergunning beschikken. De minister van Financiën erkent in de nota naar aanleiding van het verslag Wijzigingswet financiële markten 2013 dat deze bestaande regel op bezwaren stuit.

Hij gaat dit als volgt wijzigen:

Met betrekking tot de kredietregels is de Wft niet van toepassing

  • – als de betaling van de advies- en distributiekosten over twee wordt gespreid
  • – die kosten betrekking hebben op het tot stand komen van een overeenkomst met betrekking van een overeenkomst betreffende een
  • betalingsbeschermer
  • complex product
  • hypothecair krediet
  • individuele arbeidsongeschikthidsverzekering
  • overlijdensrisicoverzekering, of
  • uitvaartverzekering
  • – voor de gespreide geen rente en kosten in rekening worden gebracht.

Voor het aflossen van het krediet ten behoeve van de distributiekosten waarbij niet tevens sprake is van advies, is geen maximumtermijn vastgesteld. Deze betalingstermijn kan gelijk zijn aan de looptijd van het product.

In feite komt het er dus op neer dat de adviseur/bemiddelaar verplicht wordt om de klant ‘gratis krediet’ te verstrekken, terwijl hij zelf wel rente derft of geld moet lenen bij de bank om de liquiditeit op orde te houden.

Om toch tot een sluitend bedrijfsmodel te komen zou de intermediair kunnen overwegen om de kosten van rentederving, c.q. rentekosten van een bankkrediet als kosten in de adviesbeloning te verwerken.

Dit deel van de kostprijs zou de klant die wel het bedrag in één keer betaalt als korting aangeboden kunnen worden.

Het verslag gaat onder meer ook nader in op de kennis- en ervaringstoets (zie ook: Geen financieel rijbewijs voor orv uitvaart) en het format van het dienstverleningsdocument.

DVD-regels gaan 1 juli 2013 in

De AFM zal een generator voor dienstverleningsdocumenten te ontwikkelen en deze online beschikbaar stellen zodat financiële dienstverleners niet alles zelf hoeven te ontwikkelen. Dit is een hulpmiddel (vergelijkbaar met de generator voor de financiële bijsluiter) dat door financiële dienstverleners kan worden gebruikt om een dienstverleningsdocument te ontwikkelen. “Het voornemen is om artikel 86f inzake het dienstverleningsdocument per 1 juli 2013 in werking te laten treden”, aldus de minister.

Artikel 86f schrijft voor welke onderwerpen in het dvd aan bod moeten komen.

GEEN REACTIES