Geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor zakelijke verzekeringen

De leden van het Verbond hebben ingestemd met de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Uitgangspunt in deze code is een maximale contractstermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen van drie jaar, tenzij verzekeraar en verzekerde expliciet een langere termijn overeenkomen.

Na drie jaar kunnen verzekerden direct opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Als alternatief voor een direct opzegbaar contract kan de verzekeraar na het aflopen van de contractstermijn een nieuw verzekeringsvoorstel doen voor een periode van maximaal drie jaar, tenzij de verzekerde expliciet instemt met een langere termijn. De verzekeraar moet in de richting van de klant dus transparant zijn over diens opzeggingsrecht. Deze gedragscode is specifiek bedoeld voor zakelijke schade- en inkomensverzekeraars, en geldt dus niet voor ziektekostenverzekeraars.

De gedragscode is ook niet van toepassing op ´maatwerkcontracten´ waarbij partijen specifiek onderhandeld hebben over premie en voorwaarden.

Deze gedragscode gaat in per 1 juli 2011. Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

GEEN REACTIES