Findiprint themamagazine Beloning en transparantie

Het 21 pagina╚s tellende themamagazine is geheel gewijd aan het thema ╚Beloning en transparantie╚ en is gratis te downloaden, zowel in hoge als in lage resolutie.

Na het algemeen overleg van de Tweede Kamer (Commissie Financiën) met de minister staat het vast dat het provisieverbod op impactvolle producten een feit wordt, net als het bonusverbod bij schade. Op veel belangrijke vragen dient nog een bevredigend antwoord te komen voordat het provisieverbod kan worden afgekondigd. Op die onderwerpen wordt in het magazine uitgebreid ingegaan. Ook is de lijst opgenomen van producten waarvoor volgens Adfiz het provisieverbod moet gelden.

Inhoud

 • Minister De Jager in zijn brief aan de Tweede Kamer
 • De bevindingen van SEO:
 • Huidige provisieregels onvoldoende effectief
 • Werkzaamheden voor de aanbieder
 • Vormgeving dienstverleningsoducment
 • Provisieverbod voor complexe producten
 • Kredietovereenkomst bij betaling in termijnen
 • Nettoprijs aanbieders
 • Positie serviceproviders
 • Gelijk speelveld
 • Aanscherping bewaarplicht
 • Overleg met marktpartijen
 • De eindconclusies van SEO
 • Dilemma: Excellente kwaliteit wordt niet op prijs gesteld en niet betaald
 • Advies van ´gratis´ naar ´duur´
 • Waterbedeffect
 • Vergoeding werkzaamheden voor aanbieder
 • De visie van Arno Dolders: Cruciaal dat gespreide betaling via de premie voor de klant mogelijk blijft

 • AFM: Buitensporig hoge provisies hebben plaatsgemaakt voor buitensporig hoge fees
 • De visie van Henk Duthler: Schrappen provisie levert schatkist ten minste 700 mln euro per jaar op
 • Adfiz en OvFD: Randvoorwaarden
 • AFM wil eerder kunnen ingrijpen en haar regelgevende bevoegdheden uitbreiden (Wetgevingsbrief)
 • De redenering van DNB m.b.t. serviceabonnementen
 • FIDIN (Adfiz): Adviseur is geen doorgeefluik
 • Prof mr Gerard Kamphuisen: Assistentie bij schade is bemiddeling en niet verzekeren
 • Mr Cees de Jong: Serviceabonnement geen rechtsbijstandverzekering
 • De uitkomsten van het algemeen overleg van 25 november 2010
 • Jan Aikens: Provisie(verbod)debat: veel open einden
 • Adfiz mist standpunt over deskundigheid
 • Lijst producten waarvoor het provisieverbod moet gelden

GEEN REACTIES