FEC onderzoekt integriteitrisico’s pensioenfondsen

Het FEC wil inzicht krijgen op de mate waarin vastgoedtransacties door pensioenfondsen een

bedreiging vormen voor de integere bedrijfsvoering.

Dat Schrijft het Financieel Expertise Centrum in het Jaarplan 2011.

Het centrum wil komen tot een gerichte aanpak op basis van een risico-analyse van de pensioensector. DNB, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn bij het onderzoek betrokken.

Reden van onderzoek is, dat in het verleden enkele pensioenfondsen betrokken zijn geweest bij fraude met vastgoed. “Fraude met vastgoed raakt aan de integriteit van de financiële sector wanneer financiële instellingen betrokken zijn Het FEC wil onderzoek (laten) doen naar de integriteitrisico’s van pensioenfondsen bij beleggingen en de beheersingskaders die pensioenfondsen hanteren om deze risico’s te mitigeren.” Het FEC is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- en opsporingstaak in de financiële sector en bestaat uit de volgende partners:

Autoriteit Financiële Markten (AFM), Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Belastingdienst, de Nederlandsche Bank (DNB), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Politie. Als waarnemers bij de niet-operationele activiteiten van het FEC zijn de ministeries van Financiën en Justitie betrokken.

GEEN REACTIES