Einde grote verzekeringspools

De NMa had mogelijke mededingingsproblemen geconstateerd bij de pool voor de aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen. Deze pool verkocht ongeveer 60%van de verzekeringen Lange tijd bood slechts één andere verzekeraar deze verzekering aan. De NMa was daardoor voorlopig van oordeel dat de mededinging werd beperkt.

De betrokken ondernemingen hebben naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de NMa over de notarispool toegezegd de pool aan te passen. Dit betekent dat de pool wordt stopgezet of voortaan een marktaandeel heeft van maximaal 20 procent. Voor de pools voor de advocaten, accountants en de assurantietussenpersonen en makelaars hebben de verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars op eigen initiatief een vergelijkbare toezegging gedaan. De NMa heeft deze toezegging geaccepteerd en geeft daarom geen vervolg aan het onderzoeksrapport over de notarispool. Het Verbond van Verzekeraars heeft een protocol opgesteld waarmee verzekeraars kunnen beoordelen of een pool in overeenstemming is met de mededingingsregels. Dit moet er voor zorgen dat voor de toekomst alle verzekeringspools binnen de geldende regels blijven.

De NMa gaat akkoord met een toezegging van verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars om vier verzekeringspools op te heffen of aan te passen aan de mededingingsregels. In een pool bieden verzekeraars gezamenlijk een product aan; hierdoor kan de concurrentie tussen de verzekeraars worden beperkt. In deze zaak gaat het om pools voor de aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen, advocaten, accountants en assurantietussenpersonen en makelaars. "Door de toezegging komt er meer ruimte voor concurrentie tussen verzekeraars", aldus NMa.

GEEN REACTIES