DVD hypotheekadviseurs onvoldoende?

Hoewel de Vereniging Eigen Huis aangeeft dat de conclusies over het dvd-gebruik van hypotheekadviseurs is gebaseerd op onderzoek onder slechts 24 adviseurs… … , citeren de media de ´geconstateerde tekortkomingen´ alsof die gelden voor de gehele beroepsgroep.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt niet of het hier gaat om een representatieve steekproef, wat nauwelijks denkbaar is gezien het geringe aantal respondenten en ook niet welk marktaandeel de onderzochte adviseur vertegenwoordigen.

Feit blijft natuurlijk dat VEH terecht concludeert dat nog niet iedere adviseur het dienstverleningsdocument op een correcte manier van de verplichte informatie voorziet. En dat is onverstandig omdat dit inderdaad kan leiden tot de aangescherpte richtlijnen, waar de vereniging voor pleit. De AFM voert op dit moment een eigen onderzoek uit en als de constateringen van de toezichthouder overeenkomen met die van VEH, dan ligt nieuwe regelgeving op de loer. De brancheverenigingen kunnen die pijn zoveel mogelijk verzachten door snel orde op zaken te brengen bij hun leden en als het even kan ook bij de ongeorganiseerde adviseurs.De resultaten van het onderzoek

Vereniging Eigen Huis constateert de volgende tekortkomingen in de onderzochte dienstverleningsdocumenten:

  • Iedere tussenpersoon moet openheid geven over de provisies die hij ontvangt voor veelverkochte verzekeringen, zoals betalingsbeschermers en overlijdensrisicoverzekeringen. De helft van de onderzochte tussenpersonen vermeldt deze provisie-inkomsten echter niet, hoewel die vaak een fors deel uitmaken van de door de klant betaalde premie.
  • 71% van de onderzochte tussenpersonen maakt bij de beloning geen onderscheid tussen de eenmalige afsluitprovisie en de doorlopende provisie die hij jaarlijks gedurende de looptijd van de hypotheek of verzekering ontvangt.
  • In 79% van de gevallen geeft de tussenpersoon niet aan bij hoeveel geldverstrekkers de betreffende hypotheek kan worden ondergebracht.
  • In 30% van de onderzochte gevallen geeft de adviseur geen inzicht in het aantal uren dat hij met het hypotheekadvies bezig is.
  • In slechts 38% van de gevallen is het dienstverleningsdocument online beschikbaar. In alle andere gevallen moet de consument het document bij de adviseur ophalen.
  • In 25% van de gevallen worden de kosten van het afsluiten van een veelvoorkomende tweede hypotheek (voor bijvoorbeeld een verbouwing) niet vermeld.
  • De actieve nazorg van tussenpersonen blijft in vrijwel alle gevallen onbenoemd. Adviseurs blijven veelal steken in de mededeling dat klanten gedurende de looptijd contact kunnen opnemen als er vragen zijn. Wat er van de tussenpersonen zelf kan worden verwacht, en of en wanneer er kosten mee zijn gemoeid zijn, blijft onduidelijk.

GEEN REACTIES