Donner vereenvoudigt regels bij verkoop huurwoningen

Corporaties hoeven bij verkoop aan eigenaar-bewoners de minister niet langer om toestemming te vragen als zij de woning met meer dan 10% korting aanbieden.

De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen aan anderen mogen verkopen, worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners in minder gevallen het Rijk om toestemming te vragen en volgt verantwoording achteraf via het jaarverslag. Voorop staat echter dat corporaties woningen altijd eerst te koop moeten aanbieden aan zittende huurders.

Minister Donner informeert de corporaties deze week over de aanpassingen die de procedures en kosten rond de verkoop van huurwoningen terugdringen. De vereenvoudiging geldt vooral bij de verkoop van woningen uit de vrije sector die begint bij een aanvangshuur vanaf 652 euro, waarvoor geen staatssteun mogelijk is. Voor complexgewijze verkoop van huurwoningen blijft toestemming van de minister vereist.

Belangrijke verandering is dat corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners de minister niet langer om toestemming hoeven te vragen als zij de woning met meer dan 10% korting aanbieden. Voorwaarde is wel dat er afspraken zijn over winstdeling. Wordt de woning binnen 10 jaar doorverkocht, dan moet de koper ook de korting terugbetalen aan de corporatie. Daarnaast vervalt de meldingsplicht voor situaties waarin de woning bewoond gaat worden door ouders of kinderen van de eigenaar.

GEEN REACTIES