DNB onderzoekt toekomstbestendigheid levensverzekeraars

In de eerste fase van het onderzoek ontwikkelt DNB een visie op de verzekeringssector aan de hand van verschillende scenario’s in de komende tien tot twintig jaar.

Dit meldt de toezichthouder in de Nieuwsbrief Verzekeren. Daarin het volgende interview met projectleider Steffie Schwillens:

Wat is het doel van dit themaonderzoek?

‘We willen een beter beeld krijgen van de duurzaamheid van de sector en met de instellingen van gedachten wisselen over de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodellen, als referentiekader voor onze rol als prudentieel toezichthouder. In dit onderzoek hanteren we een langere tijdshorizon dan de gebruikelijke 3 à 5 jaar waarop bedrijven vaak sturen. De focus ligt op de levensector, omdat deze het meest onder druk staat, maar we kijken ook naar de schadesector en naar activiteiten in andere aanpalende markten. Het gaat ons om het totaalplaatje: het volledige bedrijfsmodel van een verzekeringsgroep.’

In dit onderzoek is veel ruimte voor interactie. Hoe gaat dat in zijn werk?

‘In de eerste fase van het onderzoek ontwikkelt DNB een visie op de verzekeringssector aan de hand van verschillende scenario’s in de komende tien tot twintig jaar. Denk bijvoorbeeld aan een slechtweerscenario, waarin de markt krimpt en verzekeraars de riemen strak moeten aanhalen; of juist een scenario waarin het tij mee zit en verzekeraars kunnen inhaken op nieuwe marktkansen. Dat alles kan weer vertaald worden naar succesfactoren voor de positionering van verzekeraars en de bedrijfsmodellen die daar bij passen. DNB heeft mogelijke scenario’s voorgelegd aan een aantal verzekeraars en met hen gesprekken gevoerd over de implicaties van de diverse scenario’s. Dit waren constructieve en open gesprekken. Deze interactie met de sector wordt gecontinueerd in de tweede fase van het onderzoek.’

Daarvoor doet DNB nu een informatieverzoek?

‘Ja. We willen nu met een aantal verzekeraars systematisch in dialoog gaan over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Begin mei stuurt DNB daarom een informatieverzoek aan de verzekeraars met vragen over hun eigen toekomstvisie en de implicaties van verschillende scenario’s voor hun eigen instelling. De deelnemende verzekeraars krijgen drie maanden de tijd om dit in te vullen. In deze periode bouwt DNB drie contactmomenten in om hierover in gesprek te blijven met elkaar.’

Gaat DNB de resultaten terugkoppelen?

‘Jazeker, DNB zal in ieder geval de instellingen een individuele terugkoppeling van de resultaten geven, naar verwachting eind dit jaar. Dit onderzoek zal aandachtspunten opleveren, waarover de verzekeraars en DNB de dialoog zullen aangaan in de komende jaren en waarmee DNB haar toezicht op instellingsniveau kan aanscherpen.’

GEEN REACTIES