DNB-maatregel verhoogt dekkingsgraad fondsen met 4 procentpunt

Door de aanpassing van de rentetermijnstructuur kwam de dekkingsgraad in januari uit op gemiddeld 99% (i.p.v. 95%).

Dit antwoordt minister Kamp op vragen van Roos Vermeij (PvdA).

De aanpassing heeft geen gevolgen voor het aantal fondsen en het aantal deelnemers dat mogelijk met een korting per 1 april 2013 te maken krijgt.

Ten opzichte van de (aangepaste) rentetermijnstructuur van ultimo december 2011 is de rente in januari circa 0,1%-punt gedaald. Dat de gemiddelde dekkingsgraad desondanks ongeveer gelijk is gebleven hangt samen met de in januari opgetreden ontwikkelingen op de aandelenmarkten.

De aanpassing heeft geen invloed op de inhoud van de herstelplannen die fondsen op 10 februari a.s. moeten inleveren

GEEN REACTIES