Direct writer heeft de beste reputatie

Direct writers hebben de beste reputatie, banken de minst goede. Een fractie hoger zijn de reputaties van de intermediairverzekeraars en de assurantiekantoren zelf.

Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO gehouden onder de Nederlandse bevolking dat vandaag op het congres Nationaal Verzekeringsplatform wordt gepubliceerd.

Sterke punten in het imago van de direct writers zijn zoals de respondenten aangaven ‘betrouwbaarheid’, ‘deskundigheid’, ‘het feit dat de producten precies op maat zijn voor de klant’ en ‘de prijs/kwaliteit’.Het marktaandeel van direct writers op het gebied van schadeverzekeringen is de afgelopen tien jaar met 18 procentpunten gestegen naar 44%. Dit onderstreept het belang van een goede reputatie. Banken stegen qua marktaandeel slechts met 10 procentpunten naar 24% en het assurantiekantoor daalde met 10 procentpunten naar 42%.

Reputatie

In de studie krijgen de direct writers een reputatieindexcijfer* van 47. De overige verzekeraars die via het intermediair werken hebben een indexcijfer van 27. De banken een indexcijfer van 19 en het assurantiekantoor een indexcijfer van 28.

Opvallend is verder dat mensen die de 65 jaar zijn gepasseerd overstappen naar het rechtstreekse kanaal. Volgens onderzoeksdirecteur Adriaan Eecen heeft dat vooral te maken met het feit dat de 65-plusser meer tijd heeft om eens kritisch zijn verzekeringen door te nemen. Eecen: “Verder speelt natuurlijk mee dat zij met een inkomensterugval te maken hebben, waardoor het loont om zich goedkoper te gaan verzekeren.”

Marktaandeel in 2020

Adriaan Eecen verwacht dat in 2020 het totale marktaandeel op schade en levengebied tezamen van de direct writers naar 60% zal stijgen. “De banken zullen dankzij de introductie van de bankspaarregeling hun marktaandeel bij consumenten zien stijgen naar 46%. Het intermediair zal verder terugzakken naar 40%. Hoewel het marktaandeel van de laatste groep verder zal zakken zijn er volgens mij genoeg klanten die het persoonlijke contact, het gemak en de deskundigheid van het intermediair op prijs stellen. Zoals één van de respondenten zei: ‘Alles wordt goed geregeld en uitgelegd en geen klachten over de verzekeringen die ik heb afgesloten’.”

GEEN REACTIES