De Jager wacht nader onderzoek naar hoge hypotheekmarges niet af

Minister De Jager vindt dat de resultaten van de quick scan van de NMa naar hoge hypotheekmarges ╚stof geven tot nadenken╚. Hij wil het vervolgonderzoek niet afwachten en zal op korte termijn in overleg treden met de hypotheekaanbieders. Dit anwtoordt hij op vragen van de Tweede Kamerleden van CDA en VVD.

"Uit de quick scan van de NMa blijkt dat de de marges na medio 2009 hoog zijn in historisch en internationaal perspectief. Om tot deze conclusie te komen heeft de NMa drie verschillende methodes gehanteerd. Bij de berekening heeft de NMa rekening gehouden met de mogelijke kostenstijging van banken. Ook heeft de NMa meegenomen dat hypotheken over het algemeen niet uitsluitend met kortlopende leningen worden gefinancierd.

Hoewel er nog een diepgaander vervolgonderzoek komt, vormen de eerste uitkomsten reeds een serieus signaal. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de bevindingen uit het tweede deel van het onderzoek. De resultaten van de quick scan geven wel aanleiding tot nadenken. Ik wil dan ook niet afwachten tot het voorjaar en zal op korte termijn in overleg treden met verschillende partijen om te bezien hoe er opvolging gegeven moet worden aan deze signalen."

Geen prijsafspraken

"Uit de quick scan van de NMa komt niet naar voren dat er sprake is van gedragsafstemming bij banken", constateert De Jager. "Ook heeft de NMa aangegeven niet te vermoeden dat banken prijsafspraken maken. Het in kaart brengen van de concurrentieomstandigheden op de hypotheekmarkt en het identificeren van mogelijke gebreken in de marktwerking maken deel uit van het bredere onderzoek."

GEEN REACTIES