Dagelijks 3 ernstige verkeersongevallen

Iedere dag veroorzaken gemiddeld drie automobilisten een fors ongeval, waarbij de WA-schade op minimaal 50.000 euro uitkomt. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat iedere automobilist – zowel jong als oud – bij zo’n ongeval betrokken kan raken, al hebben leaserijders de meeste kans op ernstige ongelukken. "Niet omdat zij roekelozer rijden, maar omdat ze nou eenmaal het meest op de weg zitten", constateert statisticus Evert van Steenbergen in Verzekerd!

Dagelijks noteren verzekeraars zo’n duizend WA-schaden. Bij de meeste daarvan blijft de schade redelijk binnen de perken, maar ook vinden er dagelijks gemiddeld drie forse ongevallen plaats waarbij de schade de 50.000 euro overschrijdt.

Bij het merendeel daarvan (ruim negentig procent) is niet alleen sprake van materiële schade, maar ook van letselschade.

Het CVS, dat over personenautogegevens van ongeveer veertig procent van het Nederlandse wagenpark beschikt, heeft een analyse over de jaren 2005-2008 uitgevoerd om te kijken wat het profiel is van de automobilisten die forse ongevallen veroorzaken. “Vaak wordt gedacht dat jonge of oudere automobilisten de grootste brokkenmakers zijn, maar dat blijkt niet waar te zijn”, zegt Van Steenbergen. “Hoewel algemeen bekend is dat jonge en onervaren automobilisten veel kans op een gemiddeld ongeval hebben, zijn ze in de categorie zware ongevallen niet oververtegenwoordigd en maken ze evenveel kans op een ongeval als een oudere automobilist.”

Uit de statistiek komt wel naar voren dat van alle automobilisten leaserijders de meeste kans hebben bij een fors ongeval betrokken te raken, en dan met name de leaserijders die jonger dan 41 of ouder dan 50 jaar zijn. Volgens Van Steenbergen betekent dat niet dat leaserijders gevaarlijk rijden. “Omdat zij ‘grootweggebruikers’ zijn, is de kans dat ze bij een ongeval betrokken zijn, statistisch gezien nou eenmaal het hoogst. Wie vijf keer per dag op de weg zit, heeft meer kans bij een ongeval betrokken te raken dan wie dat één keer per dag doet.”

GEEN REACTIES