D&O schetst randvoorwaarden voor een succesvol personenregister

D&O staat positief tegenover de gedachte van een personenregister, maar wel moet dan voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden om dit register tot een succes te maken.

Adfiz en OvFD hebben de komst van een personenregister bepleit. In haar nieuwsbrief stelt Bureau D&O positief tegenover deze gedachte te staan, maar voegt daar aan toe dat wel voldaan moet worden aan een aantal randvoorwaarden om dit register tot een succes te maken.D&O noemt er enkele.

Bekendheid met bestaan register bij klant

Consument moet gegevens kunnen interpreteren

Consument moet zich door informatie laten leiden

Clustering van registers

Bekendheid met bestaan register bij klant

De verwachting moet zijn dat de consument, voordat hij een keuze maakt voor een financieel dienstverlener, zich persoonlijk oriënteert in het register. Dit vereist enerzijds een actieve houding van de consument, maar anderzijds ook een grote mate van landelijke bekendheid van het register. Hiervoor zijn aanzienlijke reclamebudgetten nodig. "Indien deze landelijke bekendheid niet wordt gecreëerd zal het effect van het register zeer beperkt blijven", waarschuwt D&O. Consument moet gegevens kunnen interpreteren

De informatie in het register moet zodanig zijn dat de consument de verschillen in deskundigheid kan interpreteren en daarmee onderdeel van zijn afweging kan maken. Het enkel vermelden van behaalde diploma´s geeft de consument onvoldoende informatie. D&O vindt het het noodzakelijk dat de adviseurs worden ingedeeld in een geobjectiveerd systeem van kwaliteitsklassen.

Consument moet zich door informatie laten leiden

"Een register zal dan alleen effectief zijn indien verwacht mag worden dat de consument de inhoud van de informatie een relevante rol laat spelen in zijn afwegingsproces van welke financieel dienstverlener hij gebruik gaat maken. Tot op heden moet worden geconstateerd dat de consument niet, of slechts in zeer geringe mate, zijn keuzeproces voor een financieel dienstverlener laat bepalen door de precontractuele informatie die hem tegenwoordig wordt aangereikt. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de dienstenwijzer, financiële bijsluiter, dienstverleningsdocument, etc."

Clustering van registers

D&O wijst op de registers van de AFM. "Voorkomen moet worden dat consumenten meerdere registers moeten raadplegen om een (goed) beeld van een financieel dienstverlener te krijgen. Dit kan bereikt worden door voorgesteld personenregister te clusteren met het AFM register."

GEEN REACTIES