Consultatie Wft-module Pensioenverzekeringen

In het consultatiedocument zijn de achtergrond, uitgangspunten en eindtermen van de Wft- Module Pensioenverzekeringen opgenomen. De eindtermen beschrijven over welke kennis, vaardigheden, competenties en gedrag de Wft-pensioenadviseur minimaal moet beschi De invoering van de Wft-module Pensioenverzekeringen heeft gevolgen voor financieel dienstverleners die werkgevers adviseren over pensioenverzekeringen. Zij mogen straks alleen adviseren als zij aan de (nieuwe) wettelijke deskundigheidseisen voldoen. De deskundigheidseisen zijn gekoppeld aan de vergunningplicht die de Wft voorschrijft. Zonder vergunning voor advisering in pensioenverzekeringen is het niet toegestaan om pensioenadvies te geven aan werkgevers. Dit geldt zowel voor aanbieders als voor bemiddelaars in financiële diensten.De invoering van de Wft Module Pensioenverzekeringen heeft gevolgen voor de AFM, die toeziet op de vergunningplicht. Zij houdt toezicht op deskundigheid en moet de vergunning voor pensioenverzekeringen gaan verstrekken. Daarnaast moeten opleidings- en exameninstituten zich voorbereiden op de nieuwe pensioenmodule. De exameninstituten mogen alleen met een erkenning van het CDFD Wft-certificaten uitreiken.Tevens is het de taak van de aanbieders om hun organisaties dusdanig in te richten, dat er alleen kan worden samengewerkt met financiële dienstverleners die over de juiste AFMvergunning beschikken.Deze module komt bovenop de Wft-Module Levensverzekering. In de praktijk betekent dit, dat de vergunninghouder die in tweedepijlerpensioenverzekeringen adviseert, moet voldoen aan de deskundigheid van de module Basis, de module Levensverzekeringen én de module Pensioenverzekeringen.

GEEN REACTIES