Consultatie Beleidsregel Deskundigheid

Tot en met 31 oktober hebben marktpartijen de gelegenheid om te reageren op de door AFM en DNB ter consultatie aangeboden Beleidsregel Deskundigheid.De toezichthouders verduidelijken in deze beleidsregel welke eisen zij stellen aan deskundigheid van belei De beoogde datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel is 1 januari 2011. Beleidsbepalers die aantreden na inwerkingtreding van deze beleidsregel worden op deskundigheid getoetst op basis van deze beleidsregel. Beleidsbepalers die voor inwerkingtreding van deze beleidsregel al eerder getoetst zijn op deskundigheid en al werkzaam zijn als beleidsbepaler, worden na inwerkingtreding van deze beleidsregel niet opnieuw getoetst. Een hertoetsing van deze beleidsbepalers vindt alleen plaats op het moment dat zich feiten en omstandigheden voordoen die een redelijke aanleiding geven tot hertoetsing. De hertoetsing gebeurt in dat geval met toepassing van deze beleidsregel.

GEEN REACTIES