Concept-Bgfo 2013 bevat ingrijpende wijzigingen

Findinet heeft een gratis gids samengesteld die behulpzaam kan zijn bij het doornemen van het consultatiedocument.

Het vrijwel volledig opnieuw geschreven Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen is op zaterdagmiddag 14 april gepubliceerd. Die dag ook startte de consultatieperiode die loopt tot en met 11 mei.

Naast het aangekondigde provisieverbod voor de meeste financiële producten zijn nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot onder meer het productontwikkelingsproces, het format voor het dienstverleningsdocument, dat ook voor aanbieders gaat gelden, nieuwe vakbekwaamheidseisen en het creëren van een gelijk speelveld.

Daarnaast is de ‘Regeling eed en belofte financiële sector’ toegevoegd en ook nieuwe transparantiebepalingen voor hypotheekaanbieders.

Het consultatiedocument biedt veel stof tot overdenking, Omdat ook de meivakantie in de consultatieperiode valt is de termijn waarop gereageerd kan worden gezien de ingrijpende wijzigingen relatief kort

De Findinet-redactie heeft direct na de verschijning van het consultatiedocument de Consultatiegids Bgfo 2013 samengesteld om de branchepartijen zo snel mogelijk behulpzaam te zijn bij het lezen en doorgronden van de nieuwe teksten. De Gids is een extra uitgave van het vakblad Branche in Beweging en is gratis te downloaden.

Inhoud van de Consultatiegids 2013

pag.

 • 3 Op belangrijke punten is het Bgfo helemaal opnieuw   geschreven
 • 4 Vakbekwaamheid
 • 10 Eed of belofte
 • 11 Productontwikkelingsproces
 • 14 Interne klachtenafhandeling
 • 15 Informatieplichten hypotheekaanbieders
 • 17 Kostentransparantie aanbieders
 • 18 Execution only
 • 20 Beloningsregels provisieverbod
 • 24 Gelijk speelveld
 • 26 Dienstverleningsdocument
 • 29 Overgangsregeling

GEEN REACTIES