Certificatie bestaande brandmeldinstallaties

De publicatie Certificatie van bestaande brandmeldinstallaties is per gewijzigd. In tabel 1 worden de afwijkingen weergegeven die geaccepteerd zijn voor certificatie.

‘Certificatie van bestaande brandmeldinstallaties’ beschrijft hoe je als gebruiker van een gebouw met daarin een ongecertificeerde brandmeldinstallatie volgens een aantal logische stappen een certificaat voor de brandmeldinstallatie kunt verkrijgen.

De publicatie bestaat uit twee delen:

Deel 1 is speciaal voor de gebruiker van een gebouw. In deel 1 wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om tot (hernieuwde) certificatie van de brandmeldinstallatie te komen, welke partij(en) daarvoor benaderd kan (kunnen) worden, en welke afwegingen kunnen leiden tot die keuze. Hiervoor is ook een stroomschema opgenomen.
Deel 2 is bedoeld voor certificatie-instellingen, branddetectiebedrijven en inspectie-instellingen. Dit deel bevat de voorwaarden (termijnen, procedures, technische eisen) voor certificatie van bestaande brandmeldinstallaties.

De twee delen moeten in samenhang met elkaar worden gelezen.

GEEN REACTIES