CDFD publiceert Wft-PE-programma 2011-2012

De regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011. Wft-gediplomeerden moeten v≈≈r 31 december 2012 het PE-programma 2011-2012 succesvol hebben doorlopen. Anders vervalt de geldigheid van het Wft-diploma.

De toetstermen staan pas definitief vast na publicatie door de wetgever in de Staatscourant. Dat zal gebeuren vóór 1 juli.

GEEN REACTIES