Boeiend Prinsjesdagprogramma van AEGON

AEGON organiseerde op Prinsjesdag een in meerdere opzichten belangwekkend en boeiend programma voor de met haar samenwerkende adviseurs. Belangwekkend omdat op het podium naast marktpartijen ook Sweder van Wijnbergen, Doekle Terpstra en Loek Hermans plaats namen en hun visie gaven over de al uitgelekte onderdelen van de Miljoenennota. Belangwekkend ook door het optreden van trendwatcher Carl Rohde die aan de hand van praktische tips de aanwezige adviseurs handvatten gaf waarmee het vertrouwen teruggewonnen kan worden, óók van de consumenten onder 35 jaar (die een andere benadering vragen dan de 35-plussers).

Boeiend was de locatie: Theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag, gelegen langs de route van de Gouden Koets. Dankzij de programmering konden de aanwezigen de stoet van nabij zien, zowel op de heenweg naar het Binnenhof als op de terugweg naar het paleis en op grote schermen de Troonrede beluisteren (en spontaan van commentaar voorzien).Zie ook onder ‘Pensioen’: Sweder van Wijnbergen in de clinch met Terpstra en Hermans Marco Keim: Verzekeraars maken meer kosten dan ze doorberekenenCarl Rohde over vertrouwen herwinnen

Wonderlijkste Prinsjesdag ooit

Jan Driessen, directeur Communicatie van AEGON, bleek in zijn welkomstwoord haarfijn aan te voelen welke accenten de Koningin in de Troonrede zou aanbrengen*. Hoewel hij ruim tien jaar eindverantwoordelijk is voor alle in- en externe communicatie, reclame en sponsoring. van AEGON, maakte zijn profetische inleiding duidelijk dat hij het journalistieke ambacht dat hij voor die tijd beoefende (hij was o.m. zes jaar parlementair TV-verslaggever bij Den Haag Vandaag) nog steeds in de vingers heeft. "Je voelde je als Nederlander beschermd in het buitenland", merkte hij als hij voor Brandpunt of Netwerk in Israel of Palestina reportages maakte. "Ons land stond wereldwijd als tolerant bekend. Dat is over na al het polariserende gekrakeel over en weer in de politiek, maar ook daar buiten in de samenleving. Respect voor elkaar is vaak ver te zoeken. Dat gepolariseer is tot uitdrukking gekomen in de verkiezingsuitslag, die nog eens heeft aangetoond hoezeer ons land verdeeld is. Daardoor ook beleven we de wonderlijkste Prinsjesdag ooit: een Troonrede en een Miljoenennota onder verantwoordelijkheid van een demissionair kabinet, die geen weerwoord krijgen in het parlement in de vorm van algemene politieke beschouwingen." Wantrouwen

Door deze ontwikkelingen is het vertrouwen van de Nederlander in de politiek tot een bedenkelijk niveau gedaald. Uit een zojuist verschenen onderzoek van AEGON naar het financiële vertrouwen in Nederland blijkt, dat driekwart van de Nederlanders niet gelooft dat de politiek de financiële toekomst kan verbeteren. Maar, zo toont dit onderzoek aan, is ook het wantrouwen tegen de banken en verzekeraars nog altijd groot.

Toptrendwatcher Carl Rohde signaleerde twee trends om het vertrouwen te kunnen herwinnen. Hij maakt onderscheid tussen ruwweg twee generaties, die van 35 jaar en ouder (de ´televisiegeneratie´) en de jongeren. Deze nieuwe generatie heeft de computer in de dna, volstaat niet met het luisteren naar de signalen die naar haar gezonden worden, maar is gewend te praten, is interactief bezig. "We gaan naar een Wikileaks-cultuur", waarschuwde hij, wijzend op websites waarop misstanden aan de kaak gesteld worden. "Zorg dat je geen geheimen hebt, want die komen uit. De jonge generatie heeft het vermogen zich ruiger en krachtiger te organiseren, ook via vriendensites, dan de oudere ooit gedaan heeft."

Uit de Troonrede:

"Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd. De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is. (…) Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing."

GEEN REACTIES