Bericht VEH onjuist: AEGON volgt wel gedragscode

Vereniging Eigen Huis suggereert dat AEGON de NHG-normen hanteert in plaats van de Gedragscode. рDit klopt niet, wij volgen het beleid van de codeс, reageert AEGON.

VEH komt op haar website terug op de verschillen tussen de normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de regels van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).

Het verschil tussen beide normen spitst zich toe op het maximum van de lening en het meefinancieren van de kosten voor onderhoud en verbetering van de woning. De GHF gaat uit van een maximumleenbedrag van 104% van de koopprijs van de woning plus de overdrachtsbelasting (nu 2%), tegen 108% die de NHG hanteert. De kosten voor achterstallig onderhoud, verbouwing en verbetering)kunnen onder wat NHG betreft volledig meegefinancierd worden, terwijl dat volgens de GHF alleen mogelijk is voor het bedrag waarmee de woning in waarde toeneemt als gevolg van de werkzaamheden.

Harrie-Jan van Nunen, directeur van De Financiële Makelaar BV uitte al eerder zijn zorg dat deze verschillen kunnen leiden tot chaos op de adviesmarkt, zie pagina 10 van het Findinet Themamagazine Hypotheken en Wonen.

Vereniging Eigen Huis suggereert onder de kop ‘Alle starters naar AEGON’ op haar website dat alleen AEGON de bestaande NHG-normen volgt.

“Dit klopt niet, wij volgen het beleid van de code”, zegt AEGON desgevraagd tegen Findinet.

.
Al eerder heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gesteld dat de code moet prevaleren boven de NHG-normen.

Voor wie de geschiedenis kent een voor de hand liggende conclusie. Minister De Jager kondigde immers na kritische rapporten van DNB en AFM over de kredietverstrekking aan te komen met regelgeving. Hij gaf de kredietverstrekkers de mogelijkheid met een eigen code te komen voordat hij een Algemene Maatregel van Bestuur zou uitvaardigen. De hypotheekverstrekkers hebben deze uitdaging aangenomen en zijn met de nieuwe code gekomen, die voor De Jager en de Tweede Kamer voldoende tegemoet kwam aan de bestaande kritiek. Het lijkt dan ‘spelen met vuur’ om meteen na de inwerkingtreding de eigen normen in te wisselen voor de ruimere van de NHG.

VEH zegt zich tot de politiek te wenden. De Vereniging zou twee vliegen in één klap kunnen slaan door meteen ook het oordeel van de AFM te vragen. Dat schept de nodige duidelijkheid naar de eigen leden en ook naar adviseurs en aanbieders.

GEEN REACTIES