Belastingtarieven per 1 januari 2014

In het eindejaarsbericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014. Dat betekent dat de belastingtarieven voor 2014 definitief zijn vastgesteld.

De inflatiecorrectie voor 2014 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende

bedragen met 1,7%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden

voor 2013. Veel bedragen die in eerdere jaren wel werden gecorrigeerd voor inflatie zijn niet

aangepast per 1 januari 2014.

Hoofdstukindeling

Hoofdstuk 1 Inkomstenbelasting

Hoofdstuk 2 Loonbelasting

Hoofdstuk 3 Afdrachtvermindering loonbelasting

Hoofdstuk 4 Schenk- en erfbelasting

Hoofdstuk 5 Belastingen op milieugrondslag

Hoofdstuk 6 Autobelastingen

Hoofdstuk 7 Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 8 Btw en accijns

Hoofdstuk 9 Overige

GEEN REACTIES