Belastingaftrek voor onderzoek ook voor kleine bedrijven

Ook kleine bedrijven kunnen eenvoudig gebruik maken van de belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie.

De regeling is zo vormgegeven dat ondernemers hiervoor bijna geen administratiekosten hoeven te maken. Dat blijkt uit de uitwerking van Research & Development-regeling (RDA) die 16 december 2011 door de ministerraad is vastgesteld.

´We hebben het zo simpel gemaakt dat ondernemers het geld voor de accountant of belastingadviseur in hun zak kunnen houden´, zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ´Het is het erg belangrijk dat ook kleine ondernemingen hiervan kunnen profiteren. Veel innovaties komen van starters en kleine bedrijven. Het MKB- is de motor van onze economie.´

Gericht op ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

De RDA is gericht op de investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (behalve voor loonkosten). Het percentage van de extra aftrek wordt in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit – bij een tarief van 25% – een netto voordeel op van 10%. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Afschaffing onnodige regels

De RDA is een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, worden onnodige regels afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland.

Belastingplan 2012

De uitvoering van de RDA is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. De RDA is wettelijk vastgelegd in het Belastingplan 2012, dat is aangenomen in de Tweede Kamer en in december 2011 door de Eerste Kamer wordt behandeld.

GEEN REACTIES