Beheerkosten pensioenfondsen 302 euro per deelnemer

De Pensioenfederatie biedt een tussentijdse rapportage aan over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen.

Uit de rapportage blijkt dat de fondsen vanaf eind 2011, toen de Pensioenfederatie een rapport met aanbevelingen uitbracht, voortvarend aan de slag zijn gegaan met het bieden van inzicht in hun uitvoeringskosten.

De rapportage is gebaseerd op gegevens uit 158 jaarverslagen van pensioenfondsen die medio dit jaar beschikbaar waren. Deze 158 fondsen vertegenwoordigen samen 91 procent van het totaal aan belegd vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen. Dat maakt de resultaten representatief voor de sector als geheel. Uit deze resultaten komt naar voren dat de doelstellingen die vorig jaar zijn bepaald ruimschoots zijn gehaald. Uitgaande van het belegd vermogen als maatstaf heeft 85 procent van de sector in het jaarverslag over 2011 conform de aanbevelingen gerapporteerd over de kosten van pensioenbeheer en zelfs 91 procent over de kosten van het vermogensbeheer. 76 procent heeft bovendien de transactiekosten apart inzichtelijk gemaakt. Met name bij deze transparantie over transactiekosten loopt de Nederlandse pensioensector internationaal voorop.

De rapportage biedt ook inzicht in de hoogte van de kosten. Bij vermogensbeheerkosten en transactiekosten bedroegen deze kosten gemiddeld respectievelijk 0,40 procent en 0,13 procent van het belegd vermogen. De kosten van het pensioenbeheer kwamen per fonds gemiddeld uit op 302 euro per deelnemer en, als niet per fonds maar per deelnemer wordt gemiddeld, op 102 euro per deelnemer. Dit laat zien dat de kosten van het pensioenbeheer lager zijn naarmate het aantal deelnemers van een fonds groter is.

GEEN REACTIES