Bankspaarvariant gouden handdruk

Het op 1 januari 2008 geïntroduceerde banksparen was in eerste instantie bedoeld om de concurrentie op de lijfrentemarkt te vergroten. Tegelijkertijd met het banksparen werd de mogelijkheid geïntroduceerd om ook te kunnen sparen voor de aflossin Op dit moment is het uitsluitend mogelijk om een gouden handdruk stamrecht bij een verzekeraar of een eigen Besloten Vennootschap (stamrecht BV) onder te brengen. Met de introductie van een bankspaarvariant voor stamrechten worden de keuzemogelijkheden van de belastingplichtige ten aanzien van een ontvangen ontslagvergoeding uitgebreid. Vooral ten aanzien van de lage(re) ontslagvergoeding is de gedachte dat de introductie van een bankspaarvariant een waardevolle uitbreiding is. De verwachting is dat de bankspaarvariant voor een stamrecht minder kosten met zich zal brengen dan bij een verzekeringsproduct of de oprichting van een eigen stamrecht BV. De voorwaarden voor een bankspaarvariant worden uiteraard in evenwicht gebracht met de voorwaarden van het bestaande verzekeringsproduct. Dit om te voorkomen dat één van beide mogelijkheden aantrekkelijker zou worden dan de ander.

GEEN REACTIES