Bankspaarproduct Financiële Makelaar zonder dividendlek

Door geen gebruik te maken van buitenlandse indexfondsen hoeft geen dividendbelasting te worden doorberekend aan de rekeninghouder.

De nieuwe bankspaarrekening kenmerkt zich niet alleen door een kostenstructuur die volgens de Financiële Makelaar “behoort tot de allerlaagste in de markt”. De klant krijgt daarnaast meer keuzes. Naast beleggen in trackers (ETF’s) van ThinkCapital, kan gekozen worden voor een actief beheerde belegging, passend bij het klantprofiel, en ook gekozen worden voor meer zekerheid van het Continu Click Fonds via Today’s Tomorrow.

Geen dividendlek

“Omdat wij gebruik maken van een Nederlandse aanbieder van indexfondsen ontstaat er geen dividendlek. Andere aanbieders maken gebruik van buitenlandse indexfondsen, waardoor de ingehouden dividendbelasting niet verrekend of doorgeven kan worden aan de rekeninghouder. Hierdoor loopt de klant jaarlijks zo’n 0,5% rendement mis”, aldus Peter Komen. “Men noemt dit geen kosten, maar feitelijk komt het daar wel op neer.”

“Een andere reden om dit product te introduceren is dat ook bij trackers gebruik wordt gemaakt van fysieke replicatie zonder uitlening van effecten. Dat klinkt technisch, maar het betekent dat beleggingen daadwerkelijk worden aangehouden en niet worden uitgeleend aan derden, zoals dat thans vaak gebeurt met synthetische replicatie. Hiermee wordt voorkomen dat de consument de rekening betaalt, wanneer derden hun afspraken niet nakomen. Beleggingen worden ondergebracht bij Kasbank waardoor de klant te allen tijde, in iedere situatie, aanspraak blijft houden op zijn vermogen.”

Mijn Lijfrenterekening

De Financiële Makelaar gelooft in de toegevoegde waarde van een adviseur bij vermogensopbouw. Om die reden wordt het nieuwe bankspaarproduct medio april aangeboden onder de naam Mijn Lijfrenterekening.nl voor box 1 pensioensparen, gouden handdruk etc., naast Mijn Beleggingsgiro.nl (box 3 vermogensopbouw) die al operationeel is. Adviseurs krijgen hierdoor de mogelijkheid om de rekening op te nemen in hun eigen website.

GEEN REACTIES