ASR moet kosten Falcon-polis terugbetalen

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR de door haar ingehouden kosten op een Falcon Levenplan-polis aan de klant moet terugbetalen.

Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. Daarmee kiest het hof een totaal andere invalshoek dan het zogeheten ‘inteereffect’, het belangrijkste argument dat de diverse claimorganisaties in verschillende zaken naar voren brachten, inclusief deze zaak. De zaak betrof een Falcon Levensplan waarvan er in Nederland circa 220.000 zijn verkocht. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen.

Kantelpunt
Stiching ConsumentenClaim, die de zaak tegen ASR aanspande, noemt de uitspraak een ‘belangrijke overwinning in de woekerpolisaffaire’. Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim stelt deze uitspraak wel eens het langverwachte kantelpunt in de woekerpolisaffaire kan betekenen. Eerder dit jaar won ConsumentenClaim ook al een vergelijkbare zaak bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Afschrikwekkend
In de uitspraak benadrukt het hof dat de sanctie op oneerlijke bedingen ‘doeltreffend en afschrikwekkend’ moet zijn. Dat lijkt hier volgens ConsumentenClaim zeker het geval, want op basis van schattingen van de stichting zal de gemiddelde vergoeding per polis vele duizenden euro’s bedragen. Smit: ‘Het betrof hier een relatief kleine polis waarbij € 45,- per maand werd ingelegd. Volgens onze berekeningen komen de onterecht ingehouden kosten inclusief wettelijke rente voor deze polis al uit op ruim € 3.500,-. Voor een gemiddelde polis gaat dus het om nog veel hogere bedragen.’

Procedures
Deze uitspraak is ook belangrijk voor de collectieve procedures die ConsumentenClaim voert tegen ASR én andere verzekeraars aangezien de betreffende bepalingen ook voorkomen in de polisvoorwaarden van andere producten van ASR én andere verzekeraars. ConsumentenClaim zegt te hopen dat ASR met de stichting in overleg treed over het treffen van een regeling. ASR heeft echter nog de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad.

GEEN REACTIES