AON: Oude en nieuwe pensioenrechten kan je niet vermengen

Onder het nieuwe pensioenakkoord lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat alle reeds opgebouwde rechten overgeheveld worden naar het nieuwe pensioencontract. Dit betekent dat er een contract ontstaat met aan de ene kant onvoorwaardelijke nominale rechten en aan de andere kant voorwaardelijke geïndexeerde rechten, aldus Aon Hewitt.

"Deze verschillende rechten vereisen verschillende strategische invullingen met betrekking tot financieel risicomanagement en beleggingsbeleid. Een gedifferentieerd beleggingsbeleid heeft tot gevolg dat er een splitsing van bestaande pensioenfondsen gaat ontstaan," zegt Frank Driessen, Chief Actuary bij Aon Hewitt Practice Retirement & Financial Management. "De vraag is of je dat moet willen, want daarmee doorbreek je het hele solidariteitsprincipe. Concreet betekent het dat de nieuwe generatie niet meer solidair is met de oude."

Risico’s afdekken

Het probleem is onder meer dat onder het oude en nieuwe regime sprake is van verschillende strategieën om risico’s bij beleggingen af te dekken. Daarnaast ontstaat er een verschil in de karakteristieken van de beleggingen: de looptijd van de harde toezeggingen uit het oude regime worden steeds korter vanwege de leeftijden van de huidige deelnemers. Deze moeten met veilige beleggingen worden afgedekt om de aanspraken te kunnen garanderen. Dit betekent meer kortlopende veilige beleggingen, zoals hoogwaardige kortlopende obligaties. Op de zachte toezeggingen kan meer risico worden gelopen, vanwege het voorwaardelijke karakter en de lange looptijd van deze toezeggingen. Dat is ook het uitgangspunt van het Pensioenakkoord.

"De vraag is of fondsen bereid zijn te splitsen of de keus willen maken de oude ‘onvoorwaardelijke’ rechten onder te brengen bij een verzekeraar," aldus Driessen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. "Er moet onder meer voor twee regimes een beleid worden vastgesteld, per regime een eigen beleggingsportefeuille. Dit betekent dat de kosten voor vermogensbeheer toenemen en de vraag is hoe dat zich verhoudt tot het uitgangspunt van het Pensioenakkoord, namelijk dat de premie niet meer zal stijgen.’

GEEN REACTIES