(Findinet) Alleenstaande starters hebben nauwelijks keus op woningmarkt

Alleenstaande starters in de leeftijd 25 tot 30 jaar komen slechts voor 6% van de voorraad bestaande koopwoningen in aanmerking.

Tot deze analyse komt Calcasa in haar 2e kwartaalbericht van 2012.

Calcasa onderzocht per huishoudenstype en per leeftijdscategorie welk bedrag er maximaal geleend kan worden, wat daar maximaal voor gekocht kan worden en welk deel van het beschikbare aanbod daarvoor in aanmerking komt per provincie. Uit de analyse blijkt dat jonge alleenstaande starters in de leeftijd 25 tot 30 jaar slechts voor 6% van de voorraad bestaande koopwoningen in aanmerking komen. Bij meerpersoonshuishoudens ligt dit percentage boven de 60%. Momenteel kan een alleenstaande man uit die leeftijdscategorie kiezen uit 10% van alle te koop staande woningen en een alleenstaande vrouw uit 8%. In de leeftijdsgroep 30 tot 35 jaar verbetert de situatie van de alleenstaande licht, maar het verschil met de meerpersoons-huishoudens blijft zeer groot: 15% versus 78%.

Alleenstaande huizenkoper heeft in veel provincies bijna geen keuze

Er zijn grote verschillen te zien in wat een huishouden kan kopen per provincie. Dit wordt veroorzaakt door de samenstelling van de woningvoorraad en de verschillen in gemiddeld inkomen per provincie.

Zo komen alleenstaanden voor minder dan 5% van de voorraad bestaande koopwoningen in aanmerking in maar liefst vijf provincies: Overijssel, Flevoland, Gelderland, Zeeland en Limburg. In Utrecht en Groningen ligt dit percentage nog net boven de 5%.

Verbetering gemiddelde betaalbaarheid

Sinds de top van de markt halverwege 2008 daalde de gemiddelde woningwaarde met 7,7%. Tegelijkertijd verbeterde de betaalbaarheid met 24,6%. In dit kwartaal wordt gemiddeld 21,0% van het netto maandinkomen uitgegeven aan netto woonlasten.

GEEN REACTIES