AG: pensioenrichtleeftijd in 2018 naar 68 jaar

© AG

De sterftekansen van zowel vrouwen als mannen blijven nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. Dat blijkt uit de Prognosetafel AG2016 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen 90,1 jaar. Rekening houdend met de verwachte toekomstige verbetering in de levensverwachting, verwacht het AG dat de levensverwachting van jongens en meisjes, die over 50 jaar worden geboren, verder stijgt met 3 à 4 jaar.

De laatste 50 jaar is de levensverwachting in Nederland gestaag toegenomen. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van belang continu inzicht te hebben in deze ontwikkeling om gedane beloften na te kunnen komen. De Prognosetafel AG2016 kan worden gebruikt voor het vaststellen en toetsen van hun technische voorzieningen en premies.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij een rekenrente van 3%, bij portefeuilles met relatief veel mannen, de technische voorzieningen iets (0,2%) zullen toenemen en dat bij portefeuilles met relatief veel vrouwen, de technische voorzieningen meer zullen stijgen (0,5%). Bij een rekenrente van 1% wordt dit 0,3% voor mannen en 0,7% voor vrouwen.

Indien de Prognosetafel AG2016 gebruikt zou worden voor de vaststelling van de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen, dan dient op basis van de huidige wetgeving een verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2018 van 67 naar 68 jaar te worden doorgevoerd.

(AG)

GEEN REACTIES