AFM moet grover geschut tegen woekeraar Betaaldag inzetten

Een kredietje tegen een rente van tussen 300% en 500% op jaarbasis, tenminste als op de afgesproken dag wordt terugbetaald.

Is de geldlener een weekje te laat met terugbetalen dan kunnen deze rentepercentages makkelijk verdrie- of verviervoudigd worden.

Daar kan geen enkele imagocampagne van de financiële branche tegen op.

Het bedrijf met de naam – o ironie! – Friendly Finance dat Betaaldag exploiteert is zich van geen kwaad bewust omdat het geen kredietverstrekker is. Het pad waarmee getracht wordt alle regelgeving te omzeilen ziet er als volgt uit:

De geldlener verkoopt een deel van zijn salaris of uitkering aan Betaaldag. Bijvoorbeeld:

De geldlener verkoopt 310 euro van zijn salaris en krijgt daarvoor van Betaaldag 250 euro onder voorwaarde dat de 310 euro na 23 dagen is terugbetaald. Rente op jaarbasis dan 381%.

Wil de geldlener gedurende 12 dagen een lening van 100 euro, dan dient hij 117 euro van zijn loon/uitkering te verkopen, rente op jaarbasis: 517%.

Bij zulke woekerrentes hoeven we het niet te hebben over de sancties bij te late betaling. De klant wordt nog net niet zelf in elkaar geslagen (zoals bij andere loan sharks), maar zijn portemonnee des te meer.

Nadat AFM het bedrijf op het spoor kwam, heeft het de strategie iets bijgesteld. Het is niet meer de klant die het geld moet terugbetalen. Betaaldag gaat het zelf ophalen bij de werkgever/uitkeringsinstantie. De toezichthouder vindt desalniettemin dat sprake blijft van kredietverlening en heeft het bedrijf gesommeerd de activiteiten te staken. Gezien het feit dat de website tot op heden functioneert, is Betaaldag niet zo vriendelijk geweest daaraan gehoor te geven. Dat kost haar een dwangsom van 4.000 euro per dag met een maximum van 80.000 euro. De last onder dwangsom is 4 april opgelegd. De 20 dagen om aan het maximumbedrag te komen zijn dus inmiddels verstreken.

Rijst de vraag of Betaaldag.nl nu na deze kennelijk ingecalculeerde aderlating lustig voort mag woekeren. We mogen hopen dat AFM nu met grover geschut zal komen.

GEEN REACTIES