AFM bekijkt of aanbieders en adviseurs echt zijn ontvlochten

De AFM is een onderzoek gestart om een beter beeld te krijgen in hoeverre aanbieders en zelfstandige adviseurs daadwerkelijk los van elkaar zijn komen te staan.

Het onderzoek past binnen de bredere aandacht van de AFM voor de invoering van het provisieverbod. De AFM heeft onder meer gekeken naar de toepassing van het kostprijsmodel door banken en verzekeraars, naar serviceabonnementen en naar constructies die tegen het provisieverbod indruisen. Ook is het dienstverleningsdocument ontwikkeld.

De AFM constateert dat “zelfstandige adviseurs en directe aanbieders een grote inspanning hebben geleverd om hun bedrijfsvoering aan te passen en om de veranderende relatie met de klant vorm te geven”.

In dit onderzoek naar de ontvlechting kijkt de AFM naar de relatie tussen aanbieders en zelfstandige adviseurs op het gebied van:

  • Afspraken en gemeenschappelijke activiteiten;
  • Betalingen en geldstromen;
  • Productieverdeling en
  • (Interne) borging dat activiteiten en afspraken passen binnen het provisieverbod.

De AFM heeft recentelijk een informatieverzoek verzonden naar ruim zestig aselect gekozen (middel-) grote adviseurs.

Daarnaast is het verzoek verstuurd naar enkele serviceproviders, uitvaartverzekeraars en grote aanbieders. Het verzoek richt zich op hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, woonlastenverzekeringen, tweedepijlerpensioenproducten en uitvaartverzekeringen.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen die met de markt worden gedeeld.

GEEN REACTIES