AEGON wil af van huidig systeem waardeoverdracht

AEGON pleit bij minster Kamp van SZW voor het afschaffen van het huidige wettelijk recht op waardeoverdracht. De pensioenverzekeraar vreest dat met de nieuwe tarieven voor 2011 mkb-ondernemingen in grote problemen kunnen komen.Werknemers die van baan wisselen kunnen hun ex-werkgever met een forse rekening opzadelen. Nemen zij deel in een verzekerde pensioenregeling dan kan de overdracht van het opgebouwde pensioen naar de nieuwe regeling de voormalige werkgever duur komen te staan. Ondernemingen zullen soms tienduizenden euro&acutes bij moeten storten. Dit zal vooral het mkb raken omdat daar minder financieel draagvlak is. AEGON schat dat een op de vier mkb-ondernemingen met een verzekerd pensioen dit risico loopt. AEGON rept in de brief aan minister Kamp zelfs van mogelijke faillissementen.Het persbericht van AEGON
Het probleem speelt vooral bij werkgevers die een eind- of middelloonregeling hebben of hadden verzekerd tegen een rekenrente van 4%. In 2011 geldt voor waardeoverdracht een nieuwe rekenrente van minder dan 3%. De waarde van het opgebouwde pensioen dat wordt overgedragen is daarom niet toereikend wil de werknemer dezelfde pensioenaanspraken in de nieuwe regeling krijgen. In dat geval is de ex-werkgever wettelijk verplicht het verschil bij te storten.AEGON heeft in een open brief aan minister Kamp van SZW laten weten dat het wettelijk recht op waardeoverdracht probleemloos vervangen kan worden door een systeem waarin de werkelijk aanwezige waarde wordt overgedragen en waarin de complexe rekenregels worden afgeschaft.

GEEN REACTIES