Adfiz ontwikkelt modelrapportage beleggingsverzekeringen

© Pixabay

Adfiz heeft een uniforme modelrapportage ontwikkeld waarmee adviseurs de activering van hun relaties met beleggings­verzekeringen op eenduidige wijze kunnen realiseren.

Hiermee wil Adfiz voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moet gaan vullen. De uniforme modelrapportage biedt de zekerheid dat voldoende informatie teruggekoppeld wordt en voorkomt dat er aan iedere verzekeraar andere informatie via andere systemen moet worden teruggekoppeld.

Adviseurs en verzekeraars zijn druk bezig met activering van hun relaties met beleggings­verzekeringen in het kader van de streefcijfer aanpak. Via de verzekeraar monitort de AFM welke klanten geactiveerd zijn. Het is daarom van groot belang dat adviseur en verzekeraars elkaar goed informeren over hun aanpak en resultaten. In de regelgeving in de Nrgfo is vorig jaar precies voorgeschreven wat je moet vastleggen wil een klant meetellen als geactiveerde klant.

Het model wordt vooralsnog niet geïntegreerd in de systemen van alle verzekeraars. Dat komt omdat de invoering van de uniforme rapportage in de geautomatiseerde verzekeraarssystemen bij enkele verzekeraars op praktische bezwaren stuit. Verschillende verzekeraars hebben al bevestigd blij te zijn met het uniforme model en aangegeven dat het model door hen geaccepteerd wordt.

(Bron: Adfiz)

GEEN REACTIES