Adfiz: DAS verbijsterend

Adfiz is met stomheid geslagen door de aankondiging van DAS om als incentive stedentrips weg te geven aan tussenpersonen die рzo veel mogelijk nieuwe productie aanbrengenс.

De intermediairorganisatie reageert op de aankondiging van de rechtsbijstandverzekeraar dat zij tussenpersonen die "zo veel mogelijk nieuwe productie aanbrengen" met stedentrips naar Barcelona of Praag gaan belonen.

"DAS put zich uit in het vergoelijken van de eigen actie, doordat kennisoverdracht het uitgangspunt zou zijn, dat overleg met het Verbond van Verzekeraars heeft plaatsgevonden en dat ze ‘niets doen wat niet mag’. Adfiz had echter begrepen dat het leitmotiv bij verzekeraars niet langer was: alles doen wat wettelijk mag, maar dat de klant voortaan centraal staat. Adfiz ziet in deze actie geen enkele plaats voor het klantbelang en roept DAS dan ook op om deze actie direct in te trekken, vooruitlopend op het door intermediairs én verzekeraars gewenst algeheel bonusverbod."
Adfiz raadt haar leden nadrukkelijk af deel te nemen aan deze actie: “Slecht voor de klant, slecht voor ons imago. De schadeverzekeringsbranche functioneert al jaren uitstekend voor de klant en dat willen wij coûte que coûte zo houden.” Adfiz pleit dan ook al enige tijd voor een bonusverbod op schadeverzekeringen.

Verder is Adfiz verbaasd over het bericht op AM-web dat DAS deze actie heeft doorgesproken met het Verbond. "Adfiz kan zich niet voorstellen dat dit past binnen de visie die het Verbond uitdraagt, met name daar waar continu wordt gewaarschuwd tegen het ‘waterbedeffect’."

GEEN REACTIES