ACE introduceert online Catastrofe & Supply Chain platform

ACE Cat Web Platform geeft klanten inzicht in hun catastrofe risico’s en die van hun supply chain.

Schadeverzekeraar ACE en Willis Re Analytics introduceren het ACE Cat Web Platform. Dit online platform geeft bedrijven meer inzicht in hun gevoeligheid voor rampen en de gevolgen daarvan, zowel bij hen zelf als bij hun leveranciers en klanten. Het nieuwe platform past bij ACE’s streven om bedrijven te helpen bij hun voorbereiding op veranderende risico’s in een steeds meer geglobaliseerde wereld.

“2011 was wereldwijd het slechtste jaar wat betreft rampen en de daaruit voortvloeiende verliezen. Dat heeft veel bedrijven wakker geschud,” zegt Ron Verhulsdonck, Country Manager voor ACE in de Benelux. “Rampen als de aardbeving en tsunami in Japan en de overstroming in Thailand maakten hen duidelijk dat zij meer risico’s lopen door de toenemende globalisering en complexiteit van productie- en logistieke ketens.”

Het ACE Cat Web Platform combineert gegevens over aardbevingen, stormen en overstromingen, beschikbaar gesteld door risicomodelexpert RMS, met door klanten aangeleverde informatie. Hierdoor biedt het platform een unieke online visualisatie van de relatieve kans die klanten wereldwijd lopen om te worden blootgesteld aan rampen. De technisch specialisten van ACE kunnen vervolgens aan de hand van satellietbeelden meer gedetailleerde risicoanalyses produceren van de plaatselijke risico’s.

Verhulsdonck vervolgt: “Met het ACE Cat Web Platform helpen wij onze klanten om het gevaar van blootstelling aan natuurrampen nauwkeuriger te identificeren. Bijvoorbeeld omdat zij op meerdere locaties actief zijn, of omdat ze werken met leveranciers en klanten die dat zijn. Door exact in kaart te brengen wat de ‘hotspots’ zijn, kunnen bedrijven de sterke en zwakke punten van hun logistieke ketens beter inschatten. En hierdoor kunnen wij weer beter samenwerken met de klant bij de ontwikkeling van de juiste verzekeringsprogramma’s om deze risico’s te beheersen.”

GEEN REACTIES