Aangifte niet meer voldoende bewijs voor autodiefstal

Normaal gesproken accepteert een verzekeraar de aangifte bij de politie als ‘bewijs’ voor het feit dat een auto is gestolen. Althans tot voor kort. Door de komst van geprogrammeerde sleutels kan een verzekeraar over meer feitenmateriaal beschikken. Zo kan uit de chip van de sleutel uitgelezen worden wanneer een auto voor het laatst met deze sleutel heeft gereden en ook houdt deze de actuele kilometerstand bij.

De gegevens die zo’n sleutel verstrekte was voor verzekeraar reden te twijfelen aan de mededelingen van verzekerde terzake van het gebruik van de auto en de sleutel. Ook de rechtbank Rotterdam hecht waarde aan de data die op de autosleutelchip zijn opgeslagen en oordeelde dat de diefstal in dit geval niet is bewezen door de enkele aangifte bij de politie. Verzekerde zal met aanvullend bewijs moeten komen, anders hoeft verzekeraar niet uit te keren.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES