Aanbieders moeten advieskosten apart in rekening brengen

Aanbieders moeten op de nota de productprijs en de advies- en distributiekosten specificeren. рNiet om een level paying field te creëren, maar om de transparantie te verbeteren.с

Het creëren van een gelijk speelveld voor aanbieders en adviseurs was een van de hoofdonderwerpen tijdens het algemeen overleg van de Tweede Kamer (Commissie Financiën) en minister De Jager.

In dat kader wilde een meerderheid van VVD, CDA, PVV en D66 dat banken en direct writers de klant twee facturen gaan presenteren. Eén voor het product en één voor de advies- en distributiekosten.

De PvdA die ditmaal niet vertegenwoordigd was door Ronald Plasterk, maar door Ed Groot, had daar bezwaar tegen. “Ik geloof niet dat het uit elkaar trekken van facturen in de praktijk werkt.”

Ook SP-lid Ewout Irrgang had bedenkingen. Hij benaderde het onderwerp principieel, door te zeggen dat “een level playing field suggereert dat een onafhankelijk advies hetzelfde is als het advies van een bank die een eigen product verkoopt.”

De meeste fracties en de minister vonden elkaar in een compromis: geen aparte facturen, maar een ‘aparte regel’ voor de advies- en distributiekosten op de factuur. “Niet om daarmee een level playing field te creëren, maar om de transparantie te verbeteren”, stelde De Jager. Op aandringen van Elly Blanksma (CDA) voegde hij daar expliciet aan toe dat deze kosten niet (deels) versleuteld mogen worden in de productprijs. “De AFM moet daar op toezien.”

Geen gelijke gevallen

“Je kunt niet zeggen dat het advies van banken en verzekeraars en dat van onafhankelijke adviseurs dezelfde ‘producten’ zijn. De adviseurs heeft een betere propositie, omdat hij dankzij een bredere keus een betere mogelijkheid heeft een echt passend product voor de consument te adviseren.” Aan de andere kant beseft hij dat niet elke klant het dienstverleningsdocument aandachtig doorleest. “Daarom wil ik tegemoetkomen aan de wens nog meer transparantie te bieden dan ik oorspronkelijk heb voorgesteld.”

De praktijk

De Jager vindt het twee facturen-voorstel echter te ver gaan. “Dat leidt tot een verhoging van de administratieve lasten.” Ook hoeft de aanbieder voor hem niet in elk individueel geval de advies- en distributiekosten uit te rekenen. “Dat worden vaste bedragen per product die van tevoren kunnen worden vastgesteld. De AFM zal erop toezien dat die bedragen op een faire manier worden berekend.”

De advies- en distributiekosten worden overigens niet alleen op de factuur vermeld, maar ook al in de offerte.

GEEN REACTIES